Samlet tilbud til kategori B (alm. bil)

 • Ubegrænset teori ( Lovkravet er 29 lektioner ) – men hos os får du alt den teori du har brug for, på.
 • Ubegrænset evaluerende prøver
 • Leje af manøvrebane, bil samt 4 kørelektioner
 • 16 kørelektioner på vej incl. motorvej og mørkekørsel
 • leje af glatbane, bil og 4 kørelektioner
 • Leje af skolevogn til køreprøve

Samlet Pris: 14,600,- kr.

 • Beløbet deles op i 2, første rate skal betales 2 uger efter start og den sidste rate, sidste gang man har teoriundervisning. Raternes betalingsdatoer vil fremgå af fakturaen.

Generhvervs/kontrollerende-køreprøve pakke

 • Aften teori
 • Ubegrænset evaluerende prøver
 • 2 kørelektioner á 45 min med kørelærer
 • Leje af skolevogn til køreprøve
 • 2,000 kr,-

Ingen af pakkerne indeholder gebyrer til teori- og køreprøven.
Gebyrer til teori- og køreprøven 600,- kr.
Generhverver 890,- kr.
Førstehjælp gives ikke men vi skal nok være behjælpelige med at få tilmeldt dig til et førstehjælpskursus.
Evt. efterfølgende kørelektioner á 45 min koster 550,- kr. og er gældende for alle ovenstående pakker.

Hvad er en kontrollerende køreprøve?

Har man fået frakendt sit kørekort , skal man til en kontrollerende køreprøve for at generhverve det.

Den kontrollerende køreprøve, er den samme prøve man er til første gang man erhverver sit kørekort. Dvs. Man skal bestå både en teori og praktisk prøve.

Betinget frakendelse ?

Har man fået en betinget frakendelse af sit kørekort, er det  normalt, at man skal til en kontrollerende køreprøve inden for 6 måneder.

Aflægger man ikke eller ikke består sin kontrollerende køreprøve i første forsøg, inddrages førerretten.

Ubetinget frakendelse ?

Har man fået frakendt sit kørekort ubetinget, vil frakendelses-tiden normalt være i tidsrummet 6 måneder til 10 år.
Man kan tidligst aflægge den praktiske køreprøve 1 måned før frakendelsen udløber.