Prøvekrav

Man kan tidligst starte på, at tage kørekort 3 måneder før man fylder 17 år. Er man ældre end det, er der selvfølgelig ingen hindringer for at starte. Inden man kan påbegynde kørslen i trafikken med andre billister, skal man have været mindst 4 lektioner på manøvrebane.

Teoriprøven

Du skal besvare en skriftlig lysbillede prøve uden form for hjælpemidler (25 lysbilleder).

Du må max. have 5 fejl i teoriprøven, ellers er prøven ikke bestået og der skal betales nyt stempelgebyr til staten, før man kan gå op til en ny teoriprøve.

Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 mdr. før man fylder 17 år.

Prøvens varighed er ca. 30 min, og foregår på Viborg Politigård.

Du får resultatet af vide med det samme.

Praktisk prøve

Du skal have været hele undervisningsplanen (29 lektioner i teori) igennem, have kørt mindst 16 lektioner på vej, have været på manøvrebane (4 lektioner) samt køreteknik (4 lektioner).

Man kan først bestille ” køreprøven ” når du har bestået teoriprøven.

Du skal være fyldt år 17, før det er muligt at komme til køreprøven.

Varighed er ca. 30 min. – Den kan dog forlænges.

Prøven gennemføres med en prøvesagkyndig ved siden af dig.

Du kan i forbindelse med prøven blive overhørt i tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Lektionsplanen skal være udfyldt korrekt.

Du får resultatet af vide med det samme.

Hvad skal jeg så selv sørge for?

Før at man kan få kørekort, skal man sørge for at få en lægeerklæring hos sin egen læge, samt medbringe et pasfoto til denne. Derudover skal man deltage i et færdselsrelateret førstehjælpskursus, du skal gennemgå et færdselsrelateret førstehjælpkursus på 8 timer for at du kan få godkendt din ansøgning til kørekort, hvis du inden for et år har taget et 8 timers kursus er det stadig gyldingt, er det over et år og mindre end 3 år, kan du nøjes med 4 timer, er det over 3 år skal du state forfra. Har du traktor eller knallertkørekort i forvejen behøves et førstehjælpsbevis ikke da du allerede har gennemgået forløbet, medmindre dette er rettet mod unge knallertkører eller mere end 1 år siden.

Reservation hos egen læge, samt pasfoto skal man selv sørge for, men vi skal nok være behjælpelige med at få tilmeldt dig til et førstehjælpskursus.